Úvod

Tento stupeň kurzu je rozložen do 5-ti týdnů, nejdůležitější je výuka pvního týdne, kde se zpracuje 70% celkového programu a na konci kurzu Vám tutor podrobně popíše program pro samostudium.

Výuka se bude odvíjet podle schematu:
- rozumím - čtu - píšu - mluvím

Nejprve rozumím některým větám na základě příběhu v mateřském jazyce, kde hraje rozhodující roli souvislost. Důležité je psaní, kde si musíme zvykout, že mnoho slov se jinak čte a jinak píše. Pak přichází aktivní mluvení v němčině. Vzhůru do toho.

A jedna důležitá rada na konec:

Zamilujte se do němčiny a všechno půjde snadno a lehce. Když se zamilujete do gramatiky, máte vyhráno.

Fonetika - výslovnost


 1. Některé hlásky v němčině píšeme a vyslovujeme stejně jako v češtině. Např. B, W, G

 2. Některé německé hlásky v češtině neexistují. Např. tsch, SS, ng

 3. Některé hlásky se píší v obou jazycích stejně, ale mají odlišnou výslovnost. Např. z, s.

 4. Hlásky v němčině se dělí na samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

 5. Samohlásky se dělí na:
  a) krátké - následuje li zdvojená souhláska k-o-mm-e-n nebo /kommen/dvě různé souhlásky w-a-rt-e-n /warten/
  b) dlouhé - následuje li tzv. dloužící znak h, f-a-h-r-e-n- /fárn/ následuje li tzv. dloužící znak e See /zee/
  c) hláska e se v koncovém spojení er, el. en nevyslovuje, fahren( fárn), Spieler (spíler), kommen (komn)

 6. Podstatná jména v N se píší s velkým počátečním písmenem.

Přehled základní fonetiky

Pravopis; Výslovnost; PŘÍKLADY

V [F] vorn, davon
W [v] wer
S (na začátku slova nebo slabiky) [z] sehr
S (na konci slova nebo slabiky) [s] aus
SS (po krátké samohlásce) [s] vergessen
ß (po dlouhé samohlásce a dvojhlásce) [s] grüssen
Z, tz [c] Zug, Artz
Sch [š] Schule
Tsch [č] Deutsch
Sp (na počatku) [šp] sprechen
St (na začátku) [št] Stunde
Qu [kv] bequem
Chs (ve kmeni) ks, x [ks] sechs, links, Max
Ng [nosovka] singen
K, Ck, C [k] kochen, Caffee
Ei [ai]
Eu [oi] neu
Äu [oi] Fräulein

Schreib richtig
Napiš správně

………………….. [tiš]

…………………. [lézn]

…………………….. [špíln]

Wie liest man richtig
Jak se správně přečte

Besuchen ……………………..

Zahlen …………………….

Bequem ……………………

KonverzaceSag mir wo die Blumen sind
Sag mir wo die Blumen sind

Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Blumen sind

Was ist gescheh'nSag mir wo die Blumen sind

Mädchen pflückten sie geschwind

Wann wird man je verstehn

Wann wird man je verstehnSag mir wo die Mädchen sind

Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Mädchen sind

Was ist gescheh'nSag mir wo die Mädchen sind

Männer nahmen sie geschwind

Wann wird man je verstehn

Wann wird man je verstehnSag mir wo die Männer sind

Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Männer sind

Was ist gescheh'nSag mir wo die Männer sind

Zogen fort der Krieg beginnt

Wann wird man je verstehn

Wann wird man je verstehnSag wo die Soldaten sind

Wo sind sie geblieben

Sag wo die Soldaten sind

Was ist gescheh'nSag wo die Soldaten sind

Über Gräbern weht der Wind

Wann wird man je verstehn

Wann wird man je verstehnSag mir wo die Gräber sind

Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Gräber sind

Was ist gescheh'nSag mir wo die Gräber sind

Blumen blüh'n im Sommerwind

Wann wird man je verstehn

Wann wird man je verstehnSag mir wo die Blumen sind

Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Blumen sind

Was ist gescheh'nSag mir wo die Blumen sind

Mädchen pflückten sie geschwind

Wann wird man je verstehn

Wann wird man je verstehnWann wird man je verstehn

Ach wird man je verstehnŘekni, kde ty kytky jsou


Řekni, kde ty kytky jsou?

Co se s nima mohlo stát?

Řekni, kde ty kytky jsou?

Kde mohou být?


Dívky je tu během dne

otrhali do jedné,

kdo to kdy pochopí,

kdo to kdy pochopí?


Řekni, kde ty dívky jsou?

Co se tady mohlo stát?

Řekni, kde ty dívky jsou?

Kde mohou být?


Muži si je vyhlédli,

sebou domu odvedli,

kdo to kdy pochopí,

kdo to kdy pochopí?


Řekni, kde ti muži jsou?

Co se k čertu mohlo stát?

Řekni, kde ti muži jsou?

Kde mohou být?


Muži v plné polní jdou,

do války zas je zvou.

Kdo to kdy pochopí,

kdo to kdy pochopí?


A kde jsou ti vojáci?

Lidi, co se mohlo stát?

A kde jsou ti vojáci?

Kde mohou být?


Řada hrobú v zákrytu,

meluzína kvíli tu,

kdo to kdy pochopí,

kdo to kdy pochopí?


Řekni, kde ty hroby jsou,

co se s nimi mohlo stát?

Řekni, kde ty hroby jsou,

kde mohou být?


Co tu kytek rozkvétá,

od jara do léta,

kdo to kdy pochopí,

kdo to kdy pochopí?


Řekni, kde ty kytky jsou?

Co se s nima mohlo stát?

Řekni, kde ty kytky jsou?

Kde mohou být?


Dívky je tu během dne

otrhali do jedné,

kdo to kdy pochopí,

kdo to kdy pochopí?


kdo to kdy pochopí,